ใบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ดีต้องมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ดูข้อมูลที่นี่

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน สำคัญอย่างไร? วันนี้เราสรุปมาให้แล้ว

ปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เอกสารสำคัญๆ ที่จะต้องจัดเตรียมมีอะไรบ้าง? วันนี้เราเราได้รวบรวมข้อมูลมาแนะนำให้กับทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์และได้รู้จักแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรเครดิต การขอสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบ้าน และการขอสินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น โดยเอกสารหลักๆ ที่มีความสำคัญมากที่สุด และขาดไม่ได้เลย ก็จะเป็นเอกสารใบหนังสือรับรองเงินเดือน โดยสถาบันการเงินจะใช้เป็นตัวการันตรีว่าท่านเป็นผู้มีรายได้จริง ตามที่ระบุไว้ และเพื่อความมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้อย่างแน่นอน ฉะนั้น จึงได้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนในการพิจารณา โดยหนังสือรับรองเงินเดือนก็มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติตดามข้อมูลได้จากด้านล่างนี้

ความสำคัญเอกสารรับรองเงินเดือน

ปัจจุบันใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีความความสำคัญเป็นอย่างมากในการยื่นขอทำธุรกรรมต่างๆ กับสถาบันการเงิน เพราะแบบใบรับรองเงินเดือนจะเป็นส่วนที่สามารถการันตรีได้ว่าท่านเป็นผู้มีรายได้จริงตามที่ระบุไว้ และมีสถานที่ทำงานจริงตามที่บริษัทออกแบบหนังสือรับรองเงินเดือนให้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นฐานในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากการขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนแล้ว ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเตรียม โดยในเบื้องต้นนั้น เอกสารความสำคัญๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง และหนังสือรับรองเงินเดือน อย่างไรก็ดี กรณีที่ท่านขอเอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่ทันนั้น ท่านสามารถใช้ใบหนังสือรับรองเงินเดือนแทนได้ จึงเป็นข้อสรุปได้ว่าหนังสือรับรองเงินเดือนมีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

โดยรูปแบบใบรับรองเงินเดือนนั้น ก็ไม่ได้ระบุข้อความที่ซับซ้อน เพราะการออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเช่นเดียวกัน โดยวันนี้เราจะอ้างอิงตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้โดยทั่วกัน โดยในแบบใบรับรองเงินเดือนนั้น จะต้องระบุ 1.ชื่อ-นามสกุลของท่าน 2.ตำแหน่งงาน และอายุการทำงานว่าเข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 3.ระบุจำนวนเงินเดือนของท่าน และ 4. ระบุว่าเอกสารรับรองเงินเดือนนี้เป็นฉบับจริง และเป็นความจริงทุกประการ เป็นต้น หากระบุเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ออกใบหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินได้เลย

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ที่ไหนบ้าง?

ทั้งนี้ ในการขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งก็อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ให้สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ ที่จะต้องกรอกข้อมูลรหัสพนักงานของท่าน และทำผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัท หรือช่องทางที่สะดวกที่สุด คือการขอเอกสารรับรองเงินเดือนผ่านบริษัทที่ท่านทำงานด้วยโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ สามารถออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนให้ได้เร็วที่สุดภายใน 3 วัน ฉะนั้น ท่านจะต้องมีการเผื่อเวลาในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกี่ขอหนังสือรับรองเงินเดือน หรือรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top